Terugkomdag 2005
de Basis Doorn
Terugkomdag 2006
de Basis Doorn
Terugkomdag 2007 de Basis Doorn
BIJZONDERE 'TERUGKOMDAG' VOOR BEMANNING HR.MS. VAN EWIJCK
F808
-2003-

 
Trivizier, januari/februari 2004    
www.vbmnov.nl*
Auteur; Henri Lansink
" TERUGKOM'-DAG 2008 "
 
Op 27 oktober 1963 werd een korporaal machinist tijdens een vechtpartij aan boord van de 'Van Ewijck' door een collega bemanningslid om het leven gebracht. Een aantal bemanningsleden was hier in directe zin getuige van.
Een aantal anderen is meer indirect hierbij betrokken geweest. Op 16 oktober 2003 kwam een kleine twintig oud-bemanningsleden bij elkaar in het BNMO-Centrum* in Doorn.

Sommige opvarenden hebben in toenemende mate last gekregen van nare herinneringen aan de schokkende ervaring tijdens het verblijf van het schip op Curaçao in 1963. Deze opvarenden hebben de wens geuit om bij elkaar te komen naar aanleiding van de door hen ervaren gevolgen van deze term aan boord van Hr.Ms. Van Ewijck.

De terugkomdag van Hr.Ms. Van Ewijck is tot stand gekomen op initiatief van 'kajoe' (scheepstimmerman) Jan Stekelenberg. Begeleiders namens het Veteraneninstituut waren de heren W.H. Barmentloo (groepsbegeleider BNMO-centrum) en KLTZSD dr. Manen Meier (Kennis en Onderzoekscentrum Veteraneninstituut).
Zo rond de klok van elf uur waren de deelnemers en hun partners aanwezig en waren zij geanimeerd in gesprek met elkaar en werden foto's en dergelijke uit gewisseld.

Om kwart over elf werden de deelnemers welkom geheten door de heer Barmentloo. De heer Barmentloo en de heer Meier stelden zich namens hun werkgever voor aan de deelnemers en gaven een kort toelichting op het programma en de mogelijkheden van het Veteraneninstituut. Daarna verwelkomde de heer Stekelenburg zijn collega bemanningsleden.

Stekelenburg: "Ik was al vroeg aanwezig om iedereen welkom te kunnen heten. Met de partners erbij waren er ruim 20 mensen. De jongste op deze dag was 58 jaar oud en de oudste 70 jaar. Ik was net 18 jaar oud in 1963. Veel mensen waren nog nooit in het BNMO-centrum geweest en ze keken hun ogen uit. Toen Marten Meier vertelde wat het inhield om veteraan te zijn, kwamen er veel opmerkingen.

Wij hadden als marineman vroeger geen keus waar we heen gestuurd werden. Wij waren altijd lang van huis en ongevaarlijk was het werk ook niet. Toch komen er maar een paar in aanmerking voor de veteranenstatus.
Hierna heb ik zelf het woord gevoerd. Ik heb eerst een minuut stilte gevraagd om degenen te herdenken die ons intussen zijn ontvallen. Toen heb ik gezegd dat veel marinemensen in hun diensttijd beschadigd zijn. Toen ik ouder werd kwamen de beelden naar boven die ik jaren had verdrongen. Het was net of ik in het verleden leefde, zo helder zag ik dingen terug die ik jaren verdrongen had. Je hebt de neiging om te ontkennen dat je ergens last van hebt. Ook de marine heeft velen onder ons in de kou laten staan door te ontkennen dat er iets is gebeurd.

Na de welkomstwoorden was er nog een korte tijd voor wat informele contacten waarna de Indische maaltijd heel wat waarderende woorden ontlokte aan de deelnemers van deze dag. Na de maaltijd werd een groepsbijeenkomst gehouden. Men was overigens er vrij in om wel of niet deel te nemen aan dit gesprek. In dit gesprek werd met behulp van diamateriaal uitleg gegeven door Marten Meier over de schokkende gebeurtenis en eventuele gevolgen op langere termijn. Een algemene uitleg die stoelt op onderschreven wetenschappelijke theoretische uitgangspunten.

Gaandeweg kon nader ingegaan worden op de specifieke schokkende gebeurtenis aan boord van Hr.Ms Van Ewijck. Stekelenburg: "Marten Meijer vroeg aan de aanwezigen wie daadwerkelijk de steekpartij had gezien en wie zich het voorval nog goed voor de geest kon halen. Vijf deelnemers hadden het voorval gezien. Marten vroeg wie de moed had het te vertellen. Piet van de Burgh wist het precies te omschrijven. De anderen hadden er niets aan toe te voegen. Verder werd er niet dieper op in gegaan.

Marten vertelde dat er vroeger heel anders mee wordt omgegaan werd dan tegenwoordig. Vroeger werd alles snel in de doofpot gedaan en moest je gewoon je werk weer op pakken, maar tegenwoordig staat er een heel team gereed om de mensen bij te staan." (gelukkig is er veel in positieve zin veranderd./Leonardo)

In dat middaggesprek kwam verder de zorg en het ontbreken van zorg voor de resterende bemanningsleden aan de orde, toen en later. In het gesprek bleek bovendien dat het schip in 1963 spannende momenten heeft beleefd op de dagen rond de moord op John F. Kennedy, en toen er oorlogswacht gevaren werd onder de kust van Cuba. Een aantal deelnemers heeft deel uit gemaakt van de Agadirmissie, toen bij een aardbeving in Marokko (1960), te vergelijken met de aardbeving in Bam (Iran 2004), toen ook duizenden slachtoffers onder het puin geborgen moesten worden.

De gegeven informatie maakte het voor de aanwezigen duidelijk hoe één en ander in hun leven een rol speelde en speelt. De combinatie van Marten Meijer als 'externe' deskundige en Wim Barmentloo als 'ervaringsdeskundige' bleek goed aan te slaan. Stekelenburg: "Wim stond Marten goed terzijde. Wim had zelf als dienstplichtige bij de marine gediend en gevaren." Na een theepauze is de middag vervolgd met de vertoning van een film over de 'Van Ewijck' alsmede van dia's en foto's. De dia's waren van de heer Budding. Net als de foto's die diverse deelnemers hadden meegenomen vormde dit deel van het programma voor de deelnemers een feest van herkenning.

Na een drankje en een broodmaaltijd werd vervolgens huiswaarts gegaan. Dit betekende het slot van een geslaagde dag. Stekelenburg: "Wat mij vooral goed deed was dat Wim en Marten de gehele dag tussen ons waren. Alsof ze een van ons waren. Ik heb zelf erg veel van deze dag genoten. Het was een goed gevoel om deze dag in samenwerking met het Veteraneninstituut en het BNMO-centrum, dus samen met Wim Bartmentloo en Martin Meijer te mogen organiseren. Ook wil ik het keukenpersoneel van het centrum bedanken en alle anderen die deze dag voor ons hebben mogelijk gemaakt.

Een geslaagde dag dus voor de direct betrokkenen van een schokkende gebeurtenis aan boord van Hr.Ms. Van Ewijck. Een gebeurtenis die in zijn nawerking voor deze betrokkenen meer impact heeft gehad dan door de marineleiding van toen werd beseft. Misschien helpt deze dag alle betrokkenen in hun verwerking van het eigen verleden en het dragen van de eventuele last ervan in het heden.


(met bijzondere dank aan Wim Barmentloo en Jan Stekelenburg.)Op 31 augustus 2007 werd er weer een 'terugkom'-dag voor de bemanning van de Hr.Ms. Van Ewijck gehouden welke dag bijzonder geslaagd was.

Op deze dag waren er 36 personen aanwezig wat een zéér grote opkomst mag heten voor zo'n klein schip.
De deelnemers van de 'terugkom'-dag in 2007.


De heer Jan van Stekelenburg heeft door deze zéér geslaagde dag het voornemen opgevat om samen met de BNMO* te Doorn in 2008 de vijfde 'terugkom'-dag te houden.


Op de afgelopen 'terugkom'-dag werd het idee geboren om samen een weekend bijeen te komen in Doorn.

Mensen die liever één dag willen komen zijn van harte welkom op de zaterdag van dit weekend.


Voor degene die nog niet op de adressenlijst van de heer Jan Stekelenburg voorkomen; zij kunnen zich bij Jan Stekelenburg aanmelden via het e-mail adres jcstekel@zeelandnet.nl of via telefoonnummer 0118 - 41.38.89


Uiteraard kunt u hier ook alle andere informatie opvragen!Hr. Ms. van Ewijck 1963
Home